Xoài Lắc Khô Gà (Mới)

Giá bán: 55.000

1 hộp 400g xoài gà đã lắc. ( xoài có thể là xoài non hoặc xoài chua già hạt tùy mùa vụ)

Xoài Lắc Khô Gà (Mới)

Giá bán: 55.000

Danh mục: