Mix Cóc Xoài Lắc ( Mới)

Giá bán: 20.000

1 cốc 200g – 220g có cả cóc và xoài đã lắc ( xoài có thể là xoài non hoặc xoài chua già hạt tùy mùa vụ)

Mix Cóc Xoài Lắc ( Mới)

Giá bán: 20.000

Danh mục: