Xoài Lắc Khô Heo (Mới)

Giá bán: 55.000

1 hộp 400g xoài và khô heo đã lắc ( xoài có thể là xoài non hoặc xoài chua già hạt tùy mùa vụ)

Xoài Lắc Khô Heo (Mới)

Giá bán: 55.000

Danh mục: