Xoài Bao Tử CHU 1 Kg Không Gọt Không Chấm (Siêu Chua)

Giá bán: 72.000

1 kg xoài không gọt không kèm chấm ( xoài đầu vụ siêu chua khoảng 6 – 20 quả/kg tùy chuyến) đầu vụ có quả kèm chát đầu mùa khoảng 10 – 20 quả 1kg

Xoài Bao Tử CHU 1 Kg Không Gọt Không Chấm (Siêu Chua)

Giá bán: 72.000

Danh mục: