Xoài Bao Tử GHÉP Hộp Bổ Sẵn Không Chấm ( Chua )

Giá bán: 42.000

1 hộp xoài bao tử rửa sạch bổ ăn cả vỏ không kèm chấm.

Xoài Bao Tử GHÉP Hộp Bổ Sẵn Không Chấm ( Chua )

Giá bán: 42.000

Danh mục: