Xoài Bao Tử GHÉP 1 Kg Không Gọt Không Chấm ( Chua )

Giá bán: 72.000

1 kg xoài bao tử GHÉP không gọt không kèm chấm. xoài chua, giòn thơm, xoài chua ít hơn xoài Chu. hạt non ( tầm 6 – 15 quả / kg tùy vụ hàng về).

Xoài Bao Tử GHÉP 1 Kg Không Gọt Không Chấm ( Chua )

Giá bán: 72.000

Danh mục: