Sấu Chín Lắc 200g

Giá bán: 35.000

1 cốc 200g – 240g lắc sẵn chỉ việc ăn. Lưu ý sấu đầu mua sẽ có quả ương, giữa mùa quả vàng đều. Đến cuối mùa sẽ có quả chín ruột mềm.

Sấu Chín Lắc 200g

Giá bán: 35.000

Danh mục: