Mix Cóc Xoài Bao Tử Hộp Gọt Sẵn Không Chấm

Giá bán: 38.000

1 hộp 400g nửa xoài bao tử nửa cóc đã gọt vỏ không kèm chấm. ( bao tử = non)

Mix Cóc Xoài Bao Tử Hộp Gọt Sẵn Không Chấm

Giá bán: 38.000

Danh mục: