Xoài Lắc Khô Bò ( Mới)

Giá bán: 55.000

1 hộp 400g cả xoài bò khô đã lắc. ngon mê. ( xoài có thể là xoài non hoặc xoài chua già hạt tùy mùa vụ)

Xoài Lắc Khô Bò ( Mới)

Giá bán: 55.000

Danh mục: