Xoài Bao Tử GHÉP Hộp Gọt Sẵn Không Chấm (Chua)

Giá bán: 42.000

1 hộp 400g xoài bao tử gọt sẵn bỏ vỏ bỏ hạt không kèm chấm.

Xoài Bao Tử GHÉP Hộp Gọt Sẵn Không Chấm (Chua)

Giá bán: 42.000

Danh mục: