Xoài Bao Tử CHU Hộp Bổ Sẵn Không Chấm ( Siêu Chua)

Giá bán: 42.000

400g rửa sạch bổ cả vỏ ăn siêu chua ( đỡ chua hơn gọt vỏ) ăn giòn và chua hơn xoài bao tử ghép. Lưu ý đầu mùa có quả kèm chát

Xoài Bao Tử CHU Hộp Bổ Sẵn Không Chấm ( Siêu Chua)

Giá bán: 42.000

Danh mục: