Sấu Chín Hộp Xoáy Sẵn Kèm Gói Muối Nhỏ ( Chua)

Giá bán: 65.000

1 hộp kèm 1 gói muối ô mai nhỏ, 1 hộp 400g tùy vụ đắt rẻ. Lưu ý sấu đầu mua sẽ có quả ương, giữa mùa quả vàng đều. Đến cuối mùa sẽ có quả chín ruột mềm.

Sấu Chín Hộp Xoáy Sẵn Kèm Gói Muối Nhỏ ( Chua)

Giá bán: 65.000

Danh mục: