Mix Cóc Xoài Lắc Khô Heo (Mới)

Giá bán: 55.000

1 hộp 400g xoài cóc heo khô đã lắc. ( xoài có thể là xoài non hoặc xoài chua già hạt tùy mùa vụ).

Mix Cóc Xoài Lắc Khô Heo (Mới)

Giá bán: 55.000

Danh mục: