Xoài Keo Hộp Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 32.000

1 hộp xoài KEO Xanh Ruột Vàng bỏ vỏ và bỏ hạt kèm muối ( ít giòn , chua dôn dốt hoặc ngọt thơm thơm)

Xoài Keo Hộp Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 32.000

Danh mục: