Mix Cóc Xoài Lắc Khô Bò ( Mới)

Giá bán: 55.000

1 hộp 400g cả cóc xoài bò khô đã lắc. ngon mê( xoài có thể là xoài non hoặc xoài chua già hạt tùy mùa vụ).

Mix Cóc Xoài Lắc Khô Bò ( Mới)

Giá bán: 55.000

Danh mục: