Cóc Bao Tử Lắc Khô Bò ( Mới)

Giá bán: 50.000

1 hộp 400g cả cóc bò khô đã lắc. ngon mê

Cóc Bao Tử Lắc Khô Bò ( Mới)

Giá bán: 50.000

Danh mục: