Xoài Tứ Quý Hộp Gọt Sẵn Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 35.000

1 hộp 400g Xoài tứ quý (ngọt 8 chua 2) giòn ngọt. Để chín ăn ngọt lịm mềm.

Xoài Tứ Quý Hộp Gọt Sẵn Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 35.000

Danh mục: