Củ Đậu Hộp Gọt Sẵn Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 25.000

1 hộp 400g kèm gói muối hảo hảo ( giố g 95%) đã gọt bỏ vỏ và bổ sẵn

Củ Đậu Hộp Gọt Sẵn Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 25.000

Danh mục: