Xoài Keo Xanh Ruột Vàng 1kg Kèm Gói Muối Nhỏ

Giá bán: 52.000

1 kg Keo Xanh Ruột Vàng kèm gói muối nhỏ. ( ít giòn , chua dôn dốt hoặc ngọt thơm thơm tùy mùa)

Xoài Keo Xanh Ruột Vàng 1kg Kèm Gói Muối Nhỏ

Giá bán: 52.000

Danh mục: