Mix Cóc Già Xoài Bao Tử Hộp Không Chấm

Giá bán: 38.000

1 hộp 400g ruột gồm 200g cóc già ( xanh chín tùy mùa) , 200g xoài bao tử chua không kèm chấm

Mix Cóc Già Xoài Bao Tử Hộp Không Chấm

Giá bán: 38.000

Danh mục: