Mix Cóc Xoài Lắc Khô Gà (Mới)

Giá bán: 55.000

1 hộp 400g xoài cóc gà đã lắc. ( xoài có thể là xoài non hoặc xoài chua già hạt tùy mùa vụ)

Mix Cóc Xoài Lắc Khô Gà (Mới)

Giá bán: 55.000

Danh mục: