Mix Cóc Già Sấu Chín Hộp Không Chấm

Giá bán: 55.000

1 hộp 400g ruột gồm 200g cóc già ( xanh chín tùy mùa) , 200g sấu chín xoáy sẵn không kèm chấm
Mix Cóc Già Sấu Chín Hộp Không Chấm

Giá bán: 55.000

Danh mục: