Cóc Già Lắc Bò Khô

Giá bán: 55.000

1 hộp 400g cóc Già lắc bò khô ( cóc đã gọt vỏ tách hạt) cóc già có thể xanh , ương hoặc chín tùy mùa ( đa số xanh)

Cóc Già Lắc Bò Khô

Giá bán: 55.000

Danh mục: