Cóc Già Lắc Heo Khô

Giá bán: 55.000

1 hộp 400g cóc Già lắc HEO khô ( cóc đã gọt vỏ tách hạt) cóc già có thể xanh , ương hoặc chín tùy mùa ( đa số xanh)

Cóc Già Lắc Heo Khô

Giá bán: 55.000

Danh mục: