Mận Hậu 1kg Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 295.000

1kg mận hậu kèm 1 gói muối hảo hảo nhỏ. Mận đầu vụ chua + chát nhẹ. Vào vụ thì chuẩn ngon. Mùa nào đầu cụ cuối vụ hay vào vụ bên e đều lấy size hàng loại vip nhất ạ

Mận Hậu 1kg Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 295.000

Danh mục: