Xoài THÁI Hộp Gọt Sẵn Không Chấm

Giá bán: 32.000

1 hộp không kèm chấm. Vàng hoặc xanh hoặc xanh vàng Chín ngọt hoặc dôn dốt ngọt

Hết hàng

Danh mục: