Khế Hộp Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 30.000

1 hộp 400g kèm gói muối hảo hảo nhỏ (giống hảo hảo 95%)  khế chua hoặc dôn dốt hoặc hơi ngọt tùy mùa ạ

Khế Hộp Kèm Gói Muối Hảo Hảo Nhỏ

Giá bán: 30.000

Danh mục: