Xoài Thái 1kg không gọt không chấm

Giá bán: 55.000

1kg không gọt không kèm chấm muối

Hết hàng

Danh mục: