Cóc GIÀ Lắc 200g

Giá bán: 20.000

1 cốc 200g đã lắc muối chỉ việc ăn. (có thể chín hoặc xanh tùy mùa)..

Cóc GIÀ Lắc 200g

Giá bán: 20.000

Danh mục: