Snack Sợi Cay Tokbokki ( 5 gói)

Giá bán: 15.000

1 sét gồm 5 gói . Ngày sản xuất in trên bao bì.
 Hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Snack Sợi Cay Tokbokki ( 5 gói)

Giá bán: 15.000

Danh mục: