Snack Mỳ Gân Bò Cay

Giá bán: 16.000

1 gói . Ngày sản xuất in trên bao bì.
 Hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Snack Mỳ Gân Bò Cay

Giá bán: 16.000

Danh mục: