Thạch Dừa Minh Châu 1 Bịch 20 Gói Nhỏ

Giá bán: 28.000

1 bịch khoảng 20 đến 22 gói nhỏ thơm ngon. để mát hoặc lạnh ăn sẽ ngon hơn
 
Thạch Dừa Minh Châu 1 Bịch 20 Gói Nhỏ

Giá bán: 28.000

Danh mục: