Snack Thịt Hổ Kaka ( 5 gói)

Giá bán: 20.000

1 sét 5 gói. Ngày sản xuất in trên bao bì, hạn sử dụng 300 ngày ( tương đương 10 tháng) kể từ ngày sản xuất

Snack Thịt Hổ Kaka ( 5 gói)

Giá bán: 20.000

Danh mục: