Bim Bim Đùi Gà Rong Biển 115g (gói màu Vàng)

Giá bán: 25.000

1 gói của thái lan

Bim Bim Đùi Gà Rong Biển 115g (gói màu Vàng)

Giá bán: 25.000

Danh mục: