Khô Bò 100g (Thịt Bò Khô)

Giá bán: 45.000

1 gói 100g ( thịt gà giả bò khô hàng loại 1).

Khô Bò 100g (Thịt Bò Khô)

Giá bán: 45.000

Danh mục: