Bim Bim Đùi Gà Cay 115g (gói màu Đỏ)

Giá bán: 25.000

1 gói của Thái Lan

Bim Bim Đùi Gà Cay 115g (gói màu Đỏ)

Giá bán: 25.000

Danh mục: