Mực Xé Sợi Thái Lan ( 5 gói)

Giá bán: 15.000

1 set 5 gói nhỏ. Mỗi gói nhỏ 12g Hsd và nsx in trên sản phẩm

Mực Xé Sợi Thái Lan ( 5 gói)

Giá bán: 15.000

Danh mục: