Gân Gà ( 5 gói)

Giá bán: 15.000

1 set 5 gói. ngày in trên bao bì là ngày sản xuất. Hạn sử dụng 6 tháng

Gân Gà ( 5 gói)

Giá bán: 15.000

Danh mục: