Mận Hậu Lắc 200g

Giá bán: 60.000

1 hộp 200g mận hậu tùy mùa đã lắc siêu ngon. Mận đầu mùa có vị chát và chua . Mận trong vụ chua. Mận cuối mùa mới ngọt

Mận Hậu Lắc 200g

Giá bán: 60.000

Danh mục: