Chân Gà Cay Tứ Xuyên

Giá bán: 15.000

1 cái. Ngày sản xuất in trên bao bì. Hạn sử dụng 9 tháng kể từ ngày sản xuất

Chân Gà Cay Tứ Xuyên

Giá bán: 15.000

Danh mục: