Rong Biển Vị Truyền Thống ( 5 gói)

Giá bán: 30.000

1 set 5 gói nhỉ. mỗi gói 2gam

Rong Biển Vị Truyền Thống ( 5 gói)

Giá bán: 30.000

Danh mục: