Pò Miếng mini Hằng Đại (1 dây 12 gói nhỏ)

Giá bán: 10.000

1 dây 12 gói. ngày sản xuất in trên bao bì mặt trước. hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Pò Miếng mini Hằng Đại (1 dây 12 gói nhỏ)

Giá bán: 10.000

Danh mục: