Dừa Nạo Sợi 100g

Giá bán: 10.000

1 gói. Khách mua về Bảo quản tủ đá. Với khách ở xa trời thời tiết nóng khó vận chuyển dễ bị chua nên khách lưu ý trước khi đặt

Dừa Nạo Sợi 100g

Giá bán: 10.000

Danh mục: