Bò Bía Ngọt Không Dừa

Giá bán: 35.000

1 gói vỏ bánh khoảng 20 – 25 lá và 2 gói kẹo mạch nha ( 6 thanh dài) và 1 gói vừng rang sẵn

Bò Bía Ngọt Không Dừa

Giá bán: 35.000

Danh mục: