Cánh Gà Giữa Tứ Xuyên ( 3 cái vị ngẫu nhiên)

Giá bán: 25.000

1 set gồm 3 cái vị ngẫu nhiên như ảnh . Ngày in trên bao bì là ngày sản xuất và hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày sản xuất)

Cánh Gà Giữa Tứ Xuyên ( 3 cái vị ngẫu nhiên)

Giá bán: 25.000

Danh mục: