Snack Khoai Tây Potato ( 5 gói)

Giá bán: 15.000

1 sét 5 gói .  ngày in trên bao bì là ngày sản xuất và hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Snack Khoai Tây Potato ( 5 gói)

Giá bán: 15.000

Danh mục: