Nước Lê ( 1 Lít)

Giá bán: 40.000

1 chai 1 lít. Ngày sản xuất in trên chai và hạn sử dụng 12 tháng.

Nước Lê ( 1 Lít)

Giá bán: 40.000